Ademen bij Gezondheid en Herstellen

drieeenheid12Allereerst is een bepaalde rust belangrijk. Natuurlijk is een gezonde spanning goed en zelfs belangrijk in het leven. Toch is het goed om regelmatig bewust en actief via de adem naar de rust te gaan. Hierdoor blijft ons systeem beter functioneren en voorkomen we dat we continue in een gestreste houding komen. Ze hebben niet voor niets elke 2 uur een pauze ingelast bij bedrijven. ( Als dat tenminste nog gedaan wordt tegenwoordig).

Daarnaast zijn heel veel mensen de natuurlijke ademhaling verleerd, om welke reden dan ook. We moeten opnieuw bewust op zoek gaan naar die natuurlijke ademhaling die diep, soepel en langzaam zou moeten zijn. Wanneer we daar niet bewust voor kiezen, zullen we doorgaan met hoe  we het nu gewend zijn te doen.

 

WAT KUNNEN WE BEWUST DOEN MET ONZE ADEMHALING ALS HET OM ONZE  GEZONDHEID GAAT ?

De ademhaling is de verbinding tussen het spiritueel/geestelijke en fysieke deel van de mens. Het is daarom een belangrijk instrument voor het evenwicht tussen deze twee. Gezondheid ontstaat naar mijn idee wanneer we een goede balans hierin bewaken. Het gebruiken van een goede basisademhaling is een goed begin. Vanuit de buikademhaling trekt de ademhaling rustig op naar de borst en het sleutelbeen en volgt er een rustige, volledige uitademing. Dit is de meest Volledige Ademhaling. Heel vaak zitten we te hoog met de adem en/of ademen we niet volledig uit.

Wanneer we leren om een diepere en krachtigere ademhaling te gebruiken, ervaren we meer lijfelijke rust en innerlijke kalmte. We krijgen meer zuurstof en een betere ‘stofwisseling’ in onze cellen. De longen ontvangen een diepere reiniging en de inwendige organen worden gemasseerd. Ook bij emotionele ballast en vermoeidheid geeft dit uniek ventilatiesysteem een verademing. Ook verdwijnen disharmonie en onnatuurlijke gedachten. Je lichaam wordt vitaler en je  wordt stabieler in je emotionele- en gevoelsleven. Onze natuurlijke aftakeling vertraagt. Het is een weldaad voor ons hele systeem wanneer we elke ochtend, of een moment door de dag, kiezen voor dit bewust en actief ademen.

In momenten van stres kun je bewust naar je ademhaling gaan waardoor je snel ontspant. Je adem kan zo een anker worden waaraan je vasthoudt. Ademen helpt je krachtig in het leven te staan.

We komen in een nieuwe levenshouding en de sleutel hiertoe is het kiezen voor Bewust Ademen.

 

WAT KUNNEN WE BEWUST DOEN MET ONZE ADEM ALS HET OM HERSTELLEN GAAT?

Wanneer we te lang te ver uit balans zijn, worden we ziek en komen we in een herstelperiode. Naar gelang de ernst zal deze periode langer of korter duren.

De voordelen van een goede basisademhaling gelden natuurlijk ook in een herstelperiode. Ons lichaam regenereert en herstelt elk moment. Maar vaak is er wel wat meer nodig als we te ver uit balans geraakt zijn.

We gaan hiervoor eens kijken naar de functie van ons hartcentrum. Dit centrum vormt het balanspunt tussen ons fysieke en geestelijke leven. Het hartcentrum stuurt ook het ademhalingscentrum aan. Door ons nu met de adem bewust af te stemmen op het hartcentrum, kunnen we ons opnieuw verbinden met onze meest evenwichtige toestand. Afstemmen betekent je bewust verbinden met je hartcentrum, je bron. Dit afstemmen via de ademhaling is een eenvoudige en doeltreffende manier om dit te doen.

Samen met de Volledige Ademhaling, deze Afstemming op de Bron en een diepe ontspanning komen we in een meditatieve staat en bij de Helende Adem. Het voelt als een natuurlijke ademhaling. We sluiten aan op de universele, helende energie, de levensenergie. Via een bepaalde ademtechniek kunnen we dit contact maken.

Hoe kalmer en meer ontspannen we zijn in deze situatie van helende adem, hoe meer we toegang krijgen tot de helende energie die beschikbaar is voor iedereen. Afhankelijk van de ernst van de ziekte moeten we vaker en langer tijd doorbrengen in deze aansluiting op de helende energie.

Bij ziekte blijft het belangrijk om naar de hele situatie te kijken en eventuele oorzaken op te lossen. Soms moeten we ons lichaam ondersteunen met supplementen. Het is ook mogelijk dat er medicatie nodig is of andere vormen van therapie.